FAQ

Veel Gestelde Vragen

ErP (energiegerelateerde producten) maakt deel uit van de Ecodesign-verordening (EU) 2015/1188 die, samen met de uitvoeringsrichtlijn 2009/125/EG, een EU-beleid vormt voor verbetering van de energie-efficiëntie en andere milieuprestatiecriteria voor energiegerelateerde producten (ErP), zoals lucht- en stralingsverwarmers.

Voor ErP zijn producten ingedeeld in productgroepen of ‘Loten’, waarbij luchtverwarmers op gasvormige of vloeibare brandstof onder Lot 21 vallen en stralingsverwarmers onder Lot 20.

Lot 6 heeft betrekking op ventilatietoestellen (apparaten die verse lucht toevoeren voor verwarming of ventilatie).

Elk Lot bepaalt de minimale energie-efficiëntie en milieuwaarden voor allerlei verwarmingstechnologieën. Producten die niet voldoen, kunnen niet binnen de EU, inclusief het VK, op de markt worden gebracht en verkocht.

 • Lot 20 (stralingswamte) heeft een maximale NOx-uitstoot van 200mg/kWhtoevoer plus een minimale seizoensgebonden efficiëntie van 74%. Seizoensgebonden efficiëntie is een combinatie van thermisch rendement, stralingsefficiëntie en energieverbruik.
 • Lot 21 (warme lucht) heeft een maximale NOx-uitstoot van 100mg/kWhtoevoer plus een minimale seizoensgebonden efficiëntie van 72%. Seizoensgebonden efficiëntie wordt berekend aan de hand van de temperatuurstijging van de luchtstroom, de thermische efficiëntie en het elektriciteitsverbruik. Lot 21 is ook van toepassing op luchtbehandelingskasten (LBK’s) en verwarmings- en koelbatterijen met menselijk comfort als voornaamste doel.

In wezen moeten alle producten, behoudens buitenverwarming (verwarmen van buitenomgevingen), luchtgordijnen of omgevingsverwarming, voldoen aan Lot 20 of Lot 21, plus de ErP-regeling voor motorefficiëntie.

 • Lot 6 (ventilatietoestellen) is onderverdeeld in 2 categorieën (residentiële en niet-residentiële toestellen). De categorie niet-residentiële toestellen is opgesplitst in twee soorten toestellen:
  Eenrichtingsventilatietoestellen (één ventilator)
  Tweerichtingsventilatietoestellen (twee of meer ventilatoren)

Een ventilatietoestel wordt aangeduid als een (verwarmings- of ander) toestel dat volledig of gedeeltelijk werkt (of in staat is om te werken) op verse lucht – of een percentage verse lucht. LBK’s die verwarmen/koelen en werken met 100% retourlucht vallen onder Lot 21.

Toestellen moeten voldoen aan de niveaus van het intern specifiek ventilatorvermogen (SFP) en beschikken over efficiënte ventilatoren waarvan de snelheid aangepast kan worden. Tweerichtingstoestellen moeten uitgerust zijn met een erg efficiënt warmteterugwinningssysteem – HRS-platenwarmtewisselaar of warmtewiel.

De toepassing van SFP zal in de meeste gevallen leiden tot een toename van de afmetingen van de LBK’s.

Elk Lot heeft een andere datum.

 • Lot 20 (stralingsverwarmers) treedt in werking op 1 januari 2018.
 • Lot 21 (luchtverwarmers). Minimale seizoensgebonden efficiëntie treedt in werking op 1 januari 2018, en de maximale NOx-waarden worden van kracht in september 2018.

De tweede reeks van de ErP-wetgeving wordt van kracht in 2021. De seizoensgebonden efficiëntie zal toenemen tot 78% en de maximale NOx-uitstoot voor gasvormige brandstoffen is gelijk aan <=70mg/kWhtoevoer.

 • Lot 6 (ventilatie) werd van kracht op 1 januari 2016 met een aantal verbeteringen in 2018, waaronder met name een toename van de warmteterugwinningsprestatie (een stijging van 67% tot 73%).

De minimumcriteria van Lot 20 en 21 zijn van toepassing op nieuwe installaties en op de vervanging van bestaande producten. Zo kunnen klanten erop rekenen dat ze zeer energiezuinige verwarmingstoestellen aanschaffen en dat de uitstoot van schadelijke milieuverontreinigende stoffen beperkt is.

Luchtverwarmers en bepaalde andere commerciële verwarmingstoestellen zijn uitgesloten uit de verplichte energielabels volgens Verordening 2015/1186, aangezien ze rechtstreeks gepland en gekocht worden door HVAC-professionelen. Productdocumentatie en de websites van de producenten moeten echter de seizoensgebonden efficiëntie en de NOx-uitstoot van elk product of systeem vermelden.

Luchtgordijnen worden niet beschouwd als luchtverwarmers onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Dit mag geen invloed hebben op producten zelf, maar kan wel van invloed zijn op het productaanbod van fabrikanten. Bepaalde oudere technologieën zullen daarom worden ingetrokken of aangepast om naleving te garanderen.

Aanvankelijk lijkt de seizoensgebonden efficiëntie van de ErP-wetgeving een stuk lager te zijn dan de seizoensgebonden efficiëntie van de huidige bouwregelgeving. Wanneer we deze minimalethermische en stralingsefficiëntie toevoegen aan de ErP-seizoensefficiëntiecalculator, krijgen we echter de volgende geschatte resultaten:

 • Gasgestookte luchtverwarmers (atmosferisch) = 70% (2% lager)
 • Stralingsverwarmers (luchtverhitters) = 71% (3% lager)

Daarom wordt een nettotoename van ongeveer 2% gerealiseerd voor luchtverwarmers en van 3% voor stralingsverwarmers die zijn vervaardigd vanaf 1 januari 2018.

Zoals eerder vermeld, wordt de seizoensgebonden efficiëntie van de ErP anders berekend en levert deze een ander resultaat op. Deze waarde ligt veel lager dan de waarde die eerder in de NCM-tool werd gebruikt. Let daarom goed op dat u de correcte waarde voor seizoensgebonden efficiëntie gebruikt voor uw berekeningen.

Vergeet niet dat de seizoensgebonden efficiëntie op websites, in technische handleidingen en in verkoopbrochures na 2018 de seizoensgebonden efficiëntie volgens de ErP-wetgeving is.

Samengevat;

 • ErP Lot 20 (stralingsverwarmers) wordt van kracht in januari 2018, wat betekent dat de efficiëntie groter moet zijn dan 74%
 • De seizoensgebonden efficiëntie van Lot 21 (luchtverwarmers) wordt van kracht op 1 januari 2018, wat betekent dat de seizoensgebonden efficiëntie groter moet zijn dan 72%
 • Seizoensgebonden efficiëntie zal anders worden berekend (rekening houdend met het elektriciteitsverbruik). De huidige minimale seizoensgebonden efficiëntie zou 70% zijn voor warme lucht en 71% voor straling, als we deze berekening toepassen op onze bestaande bouwvoorschriften.
 • De maximale NOx-waarden voor Lot 21 (luchtverwarmers) worden van kracht in september 2018
 • Lot 20 (stralingsverwarmers) treedt in werking op
  1 januari 2018.
 • Lot 21 (luchtverwarmers) treedt in werking op
  1 januari 2018.
 • De maximale NOx-waarden voor Lot 21 (luchtverwarmers) worden van kracht in
  september 2018.

ErP-conforme donkerstralers

 • Vision modellen
  (aardgas)
 • NRV & Sonning 2
  (NRV aardgas)
 • BTH2R & BTLH2R
 • BTHR & BTLHR
 • CERA
  (aardgas)

ErP-conforme Luchtverwarmers

 • RHeco
 • UDSA & BD
 • PREEVA
 • RHCLN
 • Staande luchtverwarmers

ErP-conforme ventilatietoestellen

 • RTU

Verhoogde seizoensgebonden efficiëntie

Door de ErP-richtlijn zal de HVAC-industrie zich houden aan de minimale seizoensgebonden efficiëntienormen ten gunste van zowel de klanten als het milieu.

Lagere energiefacturen en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

We bieden onovertroffen ondersteuning aan consultants, aannemers en eindgebruikers, van de ontwerp- tot de installatiefase. Onze ervaring en toepassing van de ErP-richtlijn bieden u gemoedsrust en zullen u ook helpen om uw brandstofkosten te verlagen, wat op zijn beurt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert en helpt onze planeet te behouden voor toekomstige generaties.

In essentie ontvangt u van ons een verbeterd, kwalitatief beter en gestroomlijnd productportfolio.

Bepaalde modellen moesten worden aangepast terwijl andere modellen al aan de eisen voldeden. Zo moesten we onder andere een modulerende brander monteren op hangende luchtverwarmers en tweetrapsbranders op vloermodellen. Door verlenging van de stralingsbuizen en een gewijzigde reflectorvorm konden we bepaalde andere modellen in overeenstemming brengen.

Door het uitgebreide productaanbod van Nortek was er veel tijd nodig om voor elk product te testen of aan de nalevingsniveaus werd voldaan. Producten die niet voldeden aan de vereiste criteria werden aangepast en opnieuw getest. Andere producten werden afgevoerd omdat een dergelijke aanpassing niet haalbaar leek.

Dit is erg afhankelijk van het model, zo voldoet de RHeco al, net zoals sommige van de stralingsverwarmers. Sommige luchtverwarmers zullen een verbeterde branderregeling hebben, met een kleine meerprijs, terwijl sommige andere producten ingrijpendere wijzigingen hebben ondergaan en een iets hogere prijsverhoging kennen.

De nieuwe ErP-richtlijn brengt onvermijdelijk aanzienlijke ontwikkelingskosten voor onze producten met zich mee, wat tot uitdrukking komt in de verkoopprijs van bijvoorbeeld Reznor ErP luchtverhitters en Gaz Industrie donkerstralers die eveneens voldoen. Door naleving van de richtlijn kunnen wij u echter de meest energie-efficiënte producten leveren zodat u méér waar voor uw geld krijgt.

Naast deze specifieke ErP-website hebben we ook een e-mailadres waarop u terechtkunt voor vragen of inlichtingen in verband met de ErP-richtlijn; erp@nortek.com of neem contact op via +44 (0)1384 489700

Efficent Reznor Products